K R O N I K AAko vzniká kniha


Školská knižnica pripravila pre trojčlenné družstvá z každého oddelenia ŠKD prezentáciu a kvíz o tom, kto všetko sa podieľa na vzniku knihy. Príjemná hodinka plná zaujímavostí o vzniku knihy, v ktorej sa všetci zúčastnení stali víťazmi.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS