K R O N I K AiBOBOR


V týždni 11. – 15. novembra sa uskutočnila medzinárodná súťaž i-bobor. Tento rok sa do nej zapojilo 190 žiakov druhého až deviateho ročníka. Výsledky „bobrovania“ oznámime neskôr.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS