K R O N I K AHviezdoslavov Kubín


Školské kolo Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo dňa 30.1.2020 Všetci zúčastnení žiaci nás potešili svojou recitáciou, ale keďže vyhrať môže len jeden, porota mala ťažkú úlohu.V II. kategórii v poézii sa zúčastnilo 8 žiakov.
1. miesto - Beer Andrej z 5.C
2. miesto - Beer Tomáš zo 6.C
3.miesto - Vaňko Adam zo 6.C

V III. kategórii v poézii sa zúčastnilo 7 žiakov.
1. miesto - Čipková Alexandra zo 7.A
2. miesto - Gracelová Sofia zo 7.A
3. miesto - Piecka Ľuboš z 9.B

V II. kategórii v próze sa zúčastnilo 6 žiakov.
1. miesto - Pavlíková Dorota zo 6.C
2. miesto - Koleda Martin z 5.A
3. miesto - Slančíková Michelle z 5.B

V III. kategórii v próze sa zúčastnili 3 žiaci.
1. miesto - Klimová Kristína zo 7.B
2. miesto - Králik Matúš z 8.C
3. miesto - Markovičová Viktória zo 7.B.

Výhercom blahoželáme a prajeme im veľa šťastia v okresnom kole.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS