K R O N I K AHOVORME O JEDLE 2019


VII. ročník súťaže prebiehal aj na našej škole od 14. októbra 2019 do 18.októbra 2019

Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa zapojili do týchto aktivít pod vedením p. uč. Z.Králikovej a p. uč. K.Paulickej:

1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
3. literárna súťaž "POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY..."

Zo všetkých zrealizovaných aktivít k vyhlásenej dennej téme: „Zdravý tanier“ , sme vypracovali súťažný príspevok, ktorý bol zložený z prezentácie o všetkých zrealizovaných aktivitách k vybranej dennej téme a metodického materiálu k vybranej zrealizovanej aktivite . Okrem toho sme zaslali 5 výtvarných prác k súťaži „Chutné maľovanie“ a niekoľko literárnych prác do súťaže „Poznám zdravé potraviny...“. Všetkým zapojeným žiakom a učiteľom veľmi pekne ďakujeme.

Z.K.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS