K R O N I K A“Expedícia” na západ


Štvrtáci našej školy sa vybrali za krásami prírody a históriou na západné Slovensko. Navštívili nádhernú jaskyňu Driny, jedinú sprístupnenú v tejto časti Slovenska. Zastavili sa na Smolenickom zámku, kde obdivovali jeho krásne zákutia. V Brezovej pod Bradlom v pamätnej izbe Dušana Jurkoviča získali množstvo zaujímavých informácií o jeho živote a tvorbe. Štvrtákov hlavne zaujal model mohyly, kde nahliadli do jej vnútra a tiež autentický film z pohrebu Milana Rastislava Štefánika. No a záver “expedície” patril výstupu na vrch Bradlo, kde je MRŠ pochovaný.

ILHighslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS