K R O N I K A



Project EDUCATE SLOVAKIA (10.02. – 14.02.2020)


V týždni od 10. – 14. 2. 2020 zavítali na našu školu, ZŠ J. Alexyho 1941/1 vo Zvolene , zahraničné stážistky. V spolupráci s organizáciou AIESEC v Banskej Bystrici prebiehal medzinárodný projekt EDUCATE SLOVAKIA 2020, ktorý predstavuje národný projekt organizovaný za účelom zlepšiť komunikačné a jazykové schopnosti žiakov a študentov základných a stredných škôl. Všetkých päť stážistiek, Febiola, Annisa, Riza, Puspa aj Zahra, pochádzalo z Indonézie .

Do tohtoročného projektu sme zapojili spolu približne 140 žiakov 5. – 9. ročníkov.

Každej skupine žiakov sa stážistky venovali celé dva dni (spolu 10 vyučovacích hodín), takže mali dosť priestoru predstaviť im seba, svoju krajinu, zamyslieť sa nad vážnymi témami týkajúcimi sa našej spoločnosti, ekonomiky, vzťahov, životného prostredia, mali pre našich žiakov pripravených množstvo aktivít a hier, užili si spolu veľa zábavy. Žiaci mohli nahliadnuť do nových kultúr, nadviazať nové kontakty, priateľstvá a mali možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku.

Pridanou hodnotou projektu bolo pre žiakov aj to, že sa pridelené dvojice deviatakov striedali pri stážistkách, pomáhali im a tlmočili tým žiakom, ktorí majú slabšie jazykové znalosti.

Projekt Educate Slovakia tak opäť priniesol do našej školy multikultúrne rozšírenie vedomostí, spestrenie, zlepšenie jazykových zručností žiakov, interaktívny spôsob výučby a v neposlednom rade neformálne vzdelávanie a zábavu. Ako najväčšie plus hodnotím odbúranie stresu rozprávať cudzím - anglickým jazykom, čo vidím ako veľký problém našich žiakov a zlepšenie povedomia žiakov o témach týkajúcich sa mladých ľudí, čo sa podarilo aj tento rok naplniť. Preto projekt zožal veľký úspech, ďakujeme vedeniu školy za možnosť podieľať sa na tomto projekte a plánujeme v ňom pokračovať aj naďalej.

Mgr. Eva Ondrisová, uč. ANJ



Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS