K R O N I K ADospievanie


Kedy sa obdobie dospievania začína? Čo prináša pre mladých ľudí puberta? Odpovede na tieto otázky nie sú jednoduché, lebo nejde len o dospievanie telesné, ale aj o dospievanie duševné. O téme dospievania, puberty, prvých lások sa rozprávali žiaci 8.A, 8.B s p. Mgr. M. Klimovou z CPPPaP vo Zvolene. Veľmi dôležitým činiteľom pri výchove charakterových vlastností je aj konanie rodičov, ktorých mladí ľudia pozorujú, napodobňujú. Puberta je prirodzenou etapou v živote každého človeka, nesmie byť tabu. Premýšľanie privádza dospievajúcich k najhlbším otázkam života. Výchova, sociálne podnety, dobré alebo zlé príklady, knihy, filmy, programy v televízii, telesné zmeny môžu mať veľký vplyv na rozvoj myslenia a správania sa dospievajúcich. Škola tiež musí prinášať mnohé podnety pre formovanie vlastného názoru a rozvoja kritického myslenia. Beseda sa uskutočnila v rámci školskej prevencie pred závislosťami a rizikovým správaním.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS