K R O N I K ATvorivé dielne s ilustrátorkou


Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene organizuje v cykle Deti, hurá do čítania zaujímavé podujatia. 28.11. to bola napríklad tvorivá dielňa s ilustrátorkou detských kníh Martinou Matlovičovou. Že ju nepoznáte? A nečítali ste náhodou Dreveného tata od Tomáša Janovica, Dokonalú Kláru od Gabriely Futovej či Žirafiu mamu a iné príšery od Alexandry Salmely? Ak áno, tak všetky tieto knihy ilustrovala. No a samozrejme množstvo iných! Z tej posledne spomínanej nám aj prečítala a potom sa už tvorilo – kreslilo, strihalo, lepilo.... Popri tom nám rozprávala o svojej práci, jej začiatkoch a plánoch do budúcna. Štvrtáci z C-čky si to užili!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS