T R I E D YDalton v 2.A


Náš daltonský deň sa začína spoločným oboznámením sa s témou dňa. So žiakmi sa o nej porozprávame, zistíme, čo už vieme a čo by sme radi ešte zistili. Na tabuli spolu objavíme povinné i voliteľné úlohy.

Povinné úlohy sú tie, ktoré by mal stihnúť počas dňa splniť každý jeden žiak. Voliteľné úlohy sú pre tých žiakov, ktorí už povinné úlohy odovzdali. Tieto úlohy sú rôznorodé, žiak si môže vybrať takú úlohu, ktorá ho najviac zaujme. Často sú to hravé úlohy, vždy sa však týkajú témy.

Zopakujeme si daltonské pravidlá, ktorými sa máme počas dňa riadiť. Keď je nám už všetko jasné, pustíme sa do práce. Nasleduje fáza odloženej pozornosti (trvá asi 10 min.), keď sa žiak spolieha len sám na seba a informácie, ktoré sa dozvedel. Po uplynutí tohto času už učiteľ normálne funguje v triede počas celého dňa. Každý žiak svojim tempom a na mieste, ktoré si sám vyberie, vypracováva úlohy, ktoré si práve zvolil. Počas dňa si žiaci sami sledujú, koľko z úloh už splnili. V triede máme daltonskú tabuľu, kde si žiak sám po splnení každej povinnej úlohy špendlíkom označí jej odovzdanie. Sám tak má prehľad, čo už splnil a čo ho ešte počas dňa čaká. Je to dôležité najmä preto, že žiaci majú možnosť výberu poradia, v ktorom budú úlohy vypracovávať. Triedu vždy zásobím množstvom kníh, encyklopédií a brožúrok plných informácií. Žiaci potom informácie vyhľadávajú a spracovávajú, riešia problémové úlohy a vytvárajú zaujímavé predmety. Žiaci pracujú na niektorých úlohách samostatne a na niektorých v skupinách. Rozvíjajú tak svoje komunikačné zručnosti a učia sa pomáhať jeden druhému. Na poslednej vyučovacej hodine si každý žiak odprezentuje tú časť projektu, na ktorej sa podieľal. Zhodnotíme našu prácu, povieme si dojmy z dňa a šťastní a oddýchnutí sa poberieme domov:)

triedna učiteľka Mgr. Monika KrčmárikováDalton KOSTRA


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS

Dalton MLIEKO


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS

Dalton SVETLONOŠ


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS

Dalton VTÁČIKY


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSŠk. r. 2018/2019

Dalton SVETLONOŠ


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS


Dalton HODINYHighslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Dalton MY A NAŠE ZÚBKY


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Dalton KARNEVAL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Dalton ODPAD


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Dalton KONÍKY


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Dalton DEŇ MATIEK

Hovorí sa, že máj je najkrajší mesiac v roku. Kvitnú stromy v záhradách, kvietky na lúkach... V tomto krásnom mesiaci majú sviatok naše mamičky. A práve v tento deň ich sviatku žiaci 1.A privítali svoje mamičky, staré mamy, babky, aby básňami, tancom a piesňami potešili ich srdiečka. Poďakovali sa im za dar života, za lásku a starostlivosť ...


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS