K R O N I K ACSČD v KKĽŠ


9. decebmra sa štvrtáci z C-čky zúčastnili adventného čítania v Krajskej knižnici Ľ.Štúra vrámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Deti zaujato počúvali nielen príbehy z kníh, ale aj rozprávanie o vzťahu ku knihám a k životným hodnotám. Čítala im pani primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová, ktorá v tomto roku získala ocenenie primátor roka, herec Ondřej Daniš, ktorý prispel aj hrou na gitare a spevom, čítal tiež spisovateľ Ondrej Kalamár a Viera Kučerová, prezidentka tohto združenia. Veľmi príjemné chvíle s knihami a príbehmi.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS