K R O N I K ABezpečne na internete


Internet je plný príbehov, ktoré treba riešiť. Mgr. Mareková, školská psychologička, prišla žiakom šiestych ročníkov vysvetliť, upozorniť ich ako bezpečne pracovať s internetom, aby sa svojou neopatrnosťou nedostali do vážnych problémov. Ako to môže dopadnúť, keď virtuálny svet dá niekedy falošný pocit bezpečia. Viac informácií môžu nájsť napr. aj na stránke Deti na nete.sk. V besede si spolu vysvetlili dôležité informácie, pojmy používané pri práci s internetom, na sociálnych sieťach, pani psychologička zodpovedala všetky ich otázky. Beseda žiakov oslovila, bola pre nich prínosom.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS