K R O N I K AZvolenský zámok zábavne a hravo


Tretiaci z C-čky sa vybrali na prehliadku Zvolenského zámku , kde sa prostredníctvom zábavných úloh v pracovnom liste oboznámili s jeho minulosťou i súčasnosťou.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS