K R O N I K ANa zmrzlinke


Stánok na našom sídlisku posledné dni školského roka praskal vo švíkoch. No ujo zmrzlinár bol na nápor žiakov našej školy pripravený! Zostalo ešte kopec sladkej dobroty aj pre ostatných.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS