K R O N I K AZÁCHRANA SOM JA


Žiaci štvrtých ročníkov sa zapojili do súťaže s názvom ,, Záchrana som ja“. Deti mali za úlohu vypracovať projekt, pod ktorým bol skrytý významný cieľ, a to vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl. Naučiť deti dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak úrazom v školských zariadeniach.

Ich úlohou bolo napísať príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Témy mohli byť rôzne : rozprávkové, z ríše zvierat, z reálneho života alebo vymyslené. Projekt mal ďalej obsahovať kresby znázorňujúce nejakú časť z príbehu a tiež dôležité telefónne čísla: 150, 155, 158, 112.

Pod vedením pani učiteľky Fungáčovej, deti zo 4.C vymysleli veľké záchranárske auto, hasičské auto a policajne auto. Na druhu strany napísali a nakreslili príbehy. Spojili to do kopy a ich projekt prizeral ako veľká kniha. Druhí pracanti tvorili tím pod vedením pani asistentky Marcinekovej, ktorí vymysleli projekt kde sa všetko otváralo ako nová kniha.

Poďme sa spolu pozrieť ako sa im to podarilo:

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS