K R O N I K AMôj voľný čas


Do výtvarnej súťaže ku Dňu prevencie sme poslali 5 prác žiakov 6BC triedy. II. stupeň mal výtvarne spracovať tému “Môj voľný čas

V II. kategórii:

1. miesto obsadila Ema Smutná zo 6.B,
2. miesto obsadila Vanesa Veselá zo 6.C
3. miesto obsadila Andrea Petrincová zo 6C


Dievčatá boli ocenené na Námestí SNP pri príležitosti Dňa prevencie 24.5.2019.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS