K R O N I K AViem, čo zjem


Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku 2018/2019 štartuje už tretí ročník . Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú žiaci cenné vedomosti o význame zdravého stravovania.

Žiaci 4.A, 6.B sa v októbri zapojili do prvého kola súťaže. Absolvovali prednášku s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na tému Pestrá strava. Prostredníctvom zábavných aktivít a diskusie žiaci preskúmali, ako by malo vyzerať zloženie vyváženého a zdravého jedálneho lístka. Prednáška bola realizovaná formou interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy, ktoré žiaci dostali k dispozícii.

Z.K.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS