K R O N I K AVesmír Očami detí


CVČ Domino aj v tomto školskom roku zorganizovalo výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. Do Celoslovenského kola postúpila práca Patrícii Ružekovej.
Blahoželáme!


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS