K R O N I K AExkurzia Tricklandia


Už tretí rok sa mohli naši žiaci zoznámiť s galériou trick artu a optických ilúzií. Tentokrát žiaci 7.A a 7.B triedy. Zažili sme najkrajšie zrkadlové bludisko v Strednej Európe a ďalších 23 atrakcií. Tricklandia je aj súbor slovenských ľudových povestí, rozprávok, reáliou obcí a zámkov Slovenska. A preto je vhodná ako súčasť medzipredmetového učenia.
Ďakujem žiakom za zvládnutie cesty a disciplíny.

Janette Jirkův Lacková


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS