K R O N I K ATekvičkovanie so starými rodičmi


Október má viacero prívlastkov – mesiac úcty k starším, či mesiac zdravej výživy. Tretiaci z C-čky to spojili a privítali vo svojej triede svojich starých rodičov. Mini kultúrny program ich potešil, pri básni sa zasmiali a pri druhej piesni sa pridali k svojim vnúčatkám a zatancovali si s nimi. No a potom už prím hrali len skvelé nápady a šikovné ruky. Výsledkami svojej práce obohatili našu školskú výstavu a potešili oči.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS