K R O N I K APANEL STORY


Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene pripravila pre žiakov ZŠ podujatie Panel story – výtvarnú súťaž spojenú s tematickými workshopmi. Naši žiaci za do tejto súťaže zapojili. Boli veľmi tvoriví, snaha sa vyplatila a opäť boli úspešní.
Lea – Huyen Trang Hoang Thi z 8.C triedy svojou maľbou obsadila 3. miesto a Danka – Hang Pham Thi Thanh z 8.C triedy svojou kresbou obsadila 2. miesto.
B l a h o ž e l á m e   k    ú s p e c h u !

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS