K R O N I K AVystúpenie pre starých rodičov


Vystúpenie pre starých rodičov. Mesiac október už dlho označujeme aj mesiacom úcty k starším. Preto si spoločne kladieme otázky: kto sú naši starí rodičia, čo sme s nimi zažili, prečo sú pre nás dôležití ...? Odpoveďou na tieto otázky a jedným veľkým ďakujem bolo aj spoločné posedenie so starkými, ktoré si naši žiaci pre nich pripravili, aby ich potešili.

Každý k tomu prispel svojou usilovnosťou a ochotou a vzniklo príjemné stretnutie. Tak napríklad:

 • Žiaci 6.C triedy (Lucia Černeyová, Aďka a Radka Petrincové a ich spolužiačky) napísali zaujímavé príbehy o svojich starých rodičoch.

 • Žiaci 6. A, B a 7. A,B vytvorili na informatike návrhy na pozvánky pre starých rodičov – najzaujímavejší návrh Natálky Čajnákovej zo 6.B bol použitý na pozvánku pre starých rodičov na program, ktorý si pre nich žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami, asistentkami a vychovávateľkami pripravili. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí odovzdali pozvánku svojim starkým a spolu s nimi sa prišli zabaviť na spoločný program.

 • Zaujímavé boli aj pozdravy - darčeky pre našich starkých. Tieto v tvare šálky, so sáčkom voňavého čajíka pripravili žiaci 5.B, C a 6. A, B triedy.

 • Veľa žiakov (viac ako 60) sa zapojilo do programu a všetkých prítomných svojimi vystúpeniami potešili.

 • Zároveň sme sa dozvedeli výsledky súťaže o najstarších starých a prastarých rodičov do ktorej sa zapojili 87 žiakova súťažilo 368 starkých a prastarkých.


 • Výsledky súťaže: 1. miesto najstarší prastarí rodičia získava: Alžbeta Vojteková 96r. prastarká Terezky Vojtekovej z 2.B
  2. miesto najstarší prastarí rodičia získava: Emil Adamec 95 r. prastarký Lucky a Tomáška Čulíkovcov z 8.C a 1. B triedy
  3. miesto najstarší prastarí rodičia získava: Karol Kopáč 94 r. prastarký Paťky a Dominika Gužmerovcov z 6.C a 5.A a Mária Olšavská 94r. prastarká Janka, Kubka a Zuzanky Parobekovcov

  Starí rodičia: 1. miesto najstarší starí rodičia získava: Magdaléna Černická 88r. Starká Sašky Pradlovskej zo 6.B
  2. miesto najstarší starí rodičia získavajú spoločne : Anton Tégen. starký Riška Tégena a Matúš Vajo 86r. starký Miška Gondu zo 6. C
  3. miesto najstarší starí rodičia získava: Anton Drugda 85r. starký Miška a Jakubka Gondášovcov

  Víťazom blahoželáme, prajeme pevné zdravie a veľa spokojnosti a radosti vo svojich rodinách. Starkí naše snaženie odmenili nielen potleskom, ale aj dobrotami a radami, ktoré si pre nás pripravili. Milí starí rodičia ešte raz ďakujeme za príjemne strávený čas a všetko, čo pre nás robíte.


  Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS