K R O N I K ASlávik Slovenska 2019


17. apríl 2019 patril na našej škole krásnym slovenským ľudovým piesňam. Na školské kolo celoštátnej speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2019“ ich prišlo zaspievať 29 žiakov 1.- 6. ročníkov.
Ich vystúpenie a precítený spev ohodnotila porota nasledovne:
I. Kategória – 1.–3. ročník
I. Miesto – Lucia Weisová (3.C)
II. Miesto – Vanesa Bergerová (3.B) a Simona Hroncová (3.B)
III. Miesto – Nicole Paučová (2.C) a Ema Krnáčová (1.D)

II. Kategória – 4.–6. ročník
I. Miesto – Alina Horváthová (5.C)
II. Miesto – Veronika Palianová (4.D) a Lucia Kurčíková (6.A)
III. Miesto – Kristián Bátovský (6.C)

Víťazom blahoželáme!


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS