K R O N I K APrečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Dňa 6.12.2018 sa konalo v priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene slávnostné vyhodnotenie regionálneho kola súťaže v písaní slohových prác s názvom „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.“ V regionálnom dosiahli úspech a získali ocenenia aj žiaci našej školy. V 1. kategórii bol ocenený za svoju prácu žiak 3.C Ľuboš Badinka.
V 2. kategórii sa umiestnili žiaci. F. Schmidt zo 7.C a Andrea Líšková z 9.B.
Našim žiakom gratulujeme k peknému výkonu.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS