K R O N I K APrávna zodpovednosť


Na pozvanie koordinátorky prevencie Mgr. Ľ. Hradskej prišiel medzi žiakov 8.ročníkov inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene. Žiaci si vypočuli dôležité a užitočné informácie o Právnej zodpovednosti za svoje správanie pred zákonmi SR na prednáške a následnej besede. Upozornil ich na sankcie v prípade nevhodného správania sa. Beseda prispela k zvýšeniu ich právneho vedomia.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS