K R O N I K ASiedmaci s povesťou - I. stupeň


Siedmaci v rámci výtvarnej výchovy urobili projekt pre I. stupeň. Najprv si vypočuli, potom si rozdelili, následne nakreslili a naučili sa prerozprávať povesť o PUSTOM HRADE. V ôsmych prvostupniarskych triedach ukázali svoje umenie.

Ing. Janette Jirkův Lacková


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS