K R O N I K APotulky po Slovensku


Žiaci 2. až 5. roč. sa zúčastnili výchovného koncertu OZ Škola života v našej telocvični. Prostredníctvom autorských piesní a videoprojekcií sme sa túlali Slovenskom po pohoriach, mestách, zámkoch a hradoch. Na záver nám zaspievali krásnu pieseň Zbohom buď, lipová lyžka. Spevákov sme odmenili zvučným potleskom

MV+IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS