K R O N I K AOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 15.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho jedenásť žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti z oblasti materinského jazyka a literatúry v troch častiach. Písomná časť bola zameraná na prácu s textom a na transformáciu textu s využitím slohových postupov a jazykových štýlov. V ústnej časti súťažiaci predviedli svoje rečnícke umenie. Ich úlohou bolo v krátkom čase si pripraviť slávnostný príhovor na danú tému. Z jedenástich súťažiacich sa 7 stali úspešnými riešiteľmi.


1. miesto – Sára Kuzminová (9.B)
2. miesto – Sára Podhradská (8.C)
3. miesto – Peter Kováčik (9.B)

Všetkým súťažiacim ďakujeme, umiestneným blahoželáme a víťazke držíme palce v okresnom kole.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS