K R O N I K AOlympiády


18.6.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov okresného kola v predmetových olympiádach.

Naši ocenení žiaci:
Michal Gondáš, 9.C - za 1. miesto v geografickej olympiáde kategória E
Sára Podhradská - za 1. miesto v matematickej olympiáde kategória Z8
Ema Smutná, 6.B - za 3. miesto v matematickej olympiáde kategória Z6
Ngoc Giau Le Xuan - za 3. miesto v matematickej olympiáde kategória Z5

Blahoželáme.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS