K R O N I K APrevencia - MsP medzi nami


V mesiaci máj 2019 inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene znovu prišiel medzi našich žiakov, aby spoločne hovorili o aktuálnych problémoch v oblasti prevencie mladistvých.

Žiakom 6. A vysvetlil, ako sa správať, ako sa zachovať v rôznych situáciách, s ktorými sa môžeme stretnúť doma, ale aj na ulici tak, aby sme sa cítili bezpečne, ako nedať šancu zlodejom, kde nájdeme rýchlo pomoc v prípade núdze. Všetky rady MsP ako aj dôležité informácie si žiaci môžu prečítať na školskej nástenke prevencie závislostí. Piatakom z 5.B pán inšpektor priblížil prácu policajtov, predstavil im všetky zložky polície, kompetencie polície, poskytol dôležité telefónne čísla, na ktorých vieme nájsť pomoc. Vedomosti o Priestupkovom zákone si overil a doplnil ich medzi žiakmi 7.B. V prednáške a následnej besede so žiakmi im poskytol ďalšie dôležité informácie, aby si mohli zvýšiť úroveň svojho právneho vedomia, aby sa vedeli správať slušne, aby dodržiavali zákony SR, Priestupkový zákon. Vo všetkých triedach „ujo Jožko“zodpovedal aj všetky zvedavé otázky žiakov.

Žiaci I. stupňa mohli jazdiť na dopravnom ihrisku, upevnili si svoje vedomosti pre bezpečnú dopravu na ulici. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS