K R O N I K ALekár medzi nami


10.júna 2019 si žiaci ôsmych ročníkov vypočuli nesporne zaujímavé informácie v prednáške MUDr. L. Lužinského z ambulancie infektológie vo Zvolene na tému „Sociálno-spoločenské problémy a infekčné ochorenia mladistvých“. Pán doktor vysvetlil, kde a ako sa môže vnímavý jedinec nakaziť infekčnými, prípadne sexuálne prenosnými ochoreniami, aké sú možnosti očkovania sa, testovania sa v prípade podozrenia na nákazu, kde je možné nájsť pomoc. Drogy, pirsing, tetovania, gambling a patologické hráčstvo predstavujú tiež značné riziko. Ročne v SR zomrie na otravu alkoholom 200 mladých ľudí - toto číslo je alarmujúce. Nadmerný, pravidelný príjem alkoholu skracuje život približne o 15 rokov. „Čím je viac oddychu, zábavy a hier, tým je na svete lepšie – alebo?...keď prevládne vášeň, nastupuje hazard, až sa stáva vášňou“, ale aké následky má takéto správanie sa pre človeka? Tieto slová pána doktora prinútili žiakov zamyslieť sa nad ich významom.

Všetkým závislostiam, gamblingu, patologickému hráčstvu je možné predchádzať výchovou k zdravému spôsobu života bez drog, bez závislostí. Ťažisko je predovšetkým v rodine, neskôr v škole a výchovných zariadeniach.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS