K R O N I K AKvíz - Drogy & zdravá výživa


Počas Týždňa boja proti drogám trojčlenné družstvá zo siedmych ročníkov. V súťažnom kvíze, ktorý pre nich pripravila Mgr. Hradská s peer aktivistami museli preukázať svoje vedomosti o zdravej výžive, ako zdravo žiť, ako škodia drogy ľudskému telu, čo je to závislosť, čo namiesto drogy.

Zvíťazilo družstvo zo 7.A – Hana Harvanová, Zuzana Machová, Ivana Tretinová.

Iba o jeden bod ušlo víťazstvo družstvu zo 7. C – Charlotte Šaškievičová, Matúš Králik, Monika Schallerová.

Tretie miesto patrí 7.A – Lenka Jušková, Saša Šomská, Dominika Drugdová.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS