K R O N I K AKvizkids


V mesiaci október sa žiaci 8.ročníka FRJ zúčastnili súťaže Kvizkids, ktorú každoročne organizuje francúzska študovňa Alliance francaise v Banskej Bystrici. Prínosom tejto aktivity bolo najmä stretnúť sa a počúvať rodených hovoriacich, využiť svoje všeobecné aj jazykové znalosti a otestovať ich v kvíze, a zároveň sa porovnať s inými po francúzsky sa učiacimi rovesníkmi. V neposlednom rade takéto aktivity motivujú žiakov k ďalšiemu štúdiu cudzích jazykov.

Highslide JS Highslide JS

Highslide JS