K R O N I K AKriminalita mladistvých


Žiaci 5.A privítali medzi sebou inšp. J. Michalíka z MsP vo Zvolene. Vysvetlil im ako by sa mali správať, aby sa nedostali do problémov so zákonmi SR. Upozornil ich aj na správanie v škole, na povinnosť dodržiavať zákony, školský poriadok, neničiť majetok druhých, pretože každú škodu bude treba nahradiť. Beseda bola pre žiakov zaujímavá, bola určite prínosom.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS