K R O N I K AKonferencia pre mladých - Extrémizmus vs. ľudské práva


Extrémizmus, nacizmus, nacionalizmus, holokaust, ľudské práva, búranie predsudkov sú termíny, ktoré rezonovali v príspevkoch na konferencii, ktorú pre mladých ľudí pripravila Heuréka, súkromné CVČ vo Zvolene.

15. mája 2019 sa peer aktivisti našej školy M. Gondáš, N. Dolniaková, B. Mozoľová, B. ….., …….v doprovode koordinátorky prevencie Mgr. Ľ. Hradskej zúčastnili Konferencie pre mladých v priestoroch DJGT vo Zvolene. Celé podujatie so zahraničnými hosťami zo Srbska, Ukrajiny, predstaviteľmi mesta Zvolen a Banská Bystrica spestrili svojimi tancami a piesňami Romano Jilo a pedagógovia SZUŠ Heuréka, kapela SOŠ drevárskej, kapela MsP Zvolen, hostia zo Srbska. Extrémizmus, nacizmus, holokaust nepatria do tohto storočia! Čo potrebujeme, aby sme boli skutočne šťastní? Ako sa každý deň správame? Ako sa nevrátiť tam, kde sme robili chyby, ako nerobiť tie isté chyby? Toto posolstvo pre všetkých, nielen pre mladých ľudí, vyslala konferencia.

Monštrá existujú aj dnes, ale nie ony sú skutočným nebezpečenstvom pre ľudí. Nebezpeční sú tí, ktorí ich slepo nasledujú. Niekedy na rozpútanie zla stačí ideológia , čo posielala ľudí do plynu, inokedy stačí neúcta k inej kultúre. Žijeme v multikultúrnej spoločnosti. Treba spoznávať čomu nerozumieme, nerobiť nenávisť z neznalosti faktov, neuspokojiť sa s prvými slovami, často prvého a aj nedočítaného článku, dokumentu. Treba byť k sebe tolerantní, pretože na to, aby zvíťazilo zlo stačí, aby slušní ľudia neurobili vôbec nič.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS