K R O N I K APravidlá knižnice


V našej školskej knižnici sa okrem prváčikov vystriedali všetky deti 1.stupňa, aby si povedali základné pravidlá fungovania knižnice. Deti, ktoré do knižnice ešte nechodili, si odniesli zápisné lístky a my veríme, že sme získali nových a hlavne verných čitateľov.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS