K R O N I K ASférické kino


O čo išlo? Deti 1.stupňa sa ešte aj posledné dni školského roka vzdelávali. Ale nebolo to v triedach, laviciach a s pani učiteľkami. Ale v zázračnej mobilnej kupole sa vybrali na zábavno-vzdelávaciu cestu. Takéto učenie sa nám páči!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS