K R O N I K AJAZYKOVÝ KVET


Dňa 12.4.2019 sa žiačky 6.A - Nika Kopčanová, Saška Čipková, Sofka Gracelová, Lucka Kurčíková a Miška Hornická, zúčastnili krajského kola súťaže Jazykový kvet 2019 v BB. Naše žiačky súťažili v dvoch kategóriách - dramatizácia a prednes poézie a prózy v ANJ. S dramatizáciou LITTLE RED RIDING HOOD (Červená čiapočka) dievčatá získali 3. miesto. Lucka Kurčíková sa taktiež umiestnila na peknom 3. mieste v prednese úryvku zo známeho dievčenského románu Ann of Green Gables (Anna zo zeleného domu). Veľmi sa tešíme a dievčatám srdečne gratulujeme.

Mgr. V. Lacková

Highslide JS       Highslide JS