K R O N I K AHOVORME O JEDLE


VI. ročník súťaže prebiehal aj na našej škole od 15. októbra 2018 do 19.októbra 2018

Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa zapojili do týchto aktivít:

1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
3. literárna súťaž "KÚZLO DOBRÉHO JEDLA"


Zo všetkých zrealizovaných aktivít k vyhlásenej dennej téme: „Jedz a hýb sa“, sme vypracovali súťažný príspevok, ktorý bol zložený z prezentácie o všetkých zrealizovaných aktivitách k vybranej dennej téme a metodického materiálu k vybranej zrealizovanej aktivite .
Okrem toho sme zaslali 5 výtvarných prác k súťaži „Chutné maľovanie“ a niekoľko literárnych prác do súťaže „Kúzlo dobrého jedla“.

Naša snaha bola ocenená „Zlatým diplomom“. Všetkým zapojeným žiakom a učiteľom srdečne ďakujeme a gratulujeme!

Z.K.Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS