K R O N I K AČo je nové v projekte „Viem, čo zjem“?


Koordinátorky Zdravej školy s prihlásenými triedami 4.A, 6.B zorganizovali vyučovaciu hodinu, ktorá bola pokračovaním úvodnej témy: Pestrá strava. Žiaci sa prostredníctvom aktivít oboznámili s pitným režimom a rizikami, ktoré vyplývajú z jeho nedodržiavania.

Súťaž „Hodina gymnastiky“ dala pomyselnú bodku za tretím ročníkom projektu „Viem, čo zjem“. Žiaci zo zapojenej triedy 4.A spolu s p. uč. Králikovou zhotovili fotografiu hodiny gymnastiky. Ich úlohou bolo zdokumentovať, ako by takáto hodina mala vyzerať. Fotografia 4.A triedy zaujala porotu natoľko, že vyhrala a umiestnila sa na 1. mieste v rámci celého Slovenska. Okrem toho, že sme získali ďalšie cenné body do celkového hodnotenia, vyhrali sme hodinu gymnastiky so skutočnou trénerkou. Pre deti to bol zážitok vyskúšať si netradičné cviky a náradie. Ako odmenu si všetci niesli do triedy peknú spomienku- loptu.

„Cvičíme, cvičíme, denne aspoň chvíľu,
cvičíme, cvičíme, naberáme silu.
Cvičíme, cvičíme maláci aj veľkáci,
cvičíme, cvičíme raz z nás budú siláci.“

Z.K., J.M.
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS