K R O N I K AGrinch


Tretiaci z C-čky sa vybrali do kina. Pridali sa k nim aj starší či mladší súrodenci a aj deti, ktoré chodia na krúžok Čitateľské a tvorivé dielne. Príbeh s vianočnou témou bol naozaj nádherný! Nielen tie farby, vyzdobené mestečko, šťastní ľudia, ale hlavne ponaučenia, ktoré sme si z neho zobrali:

°nehľaďme len na seba, ale myslime aj na druhých;
°ak niekto urobí chybu, odpustime mu;
°na Vianoce by nikto nemal byť sám.

Viac prezrádzať nebudeme, choďte si to pozrieť!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS