K R O N I K ADeň víťazstva nad fašizmom


8. mája sme si pripomenuli 74 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny. Žiaci 8.A a 8.C, ktorí sa učia ruský jazyk si s Mgr. Ľ. Hradskou uctili pamiatku padlých hrdinov na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.

Na cintoríne je pochovaných 17 682 sovietskych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska, zo sedemnástich okresov stredoslovenského kraja. Je to najväčší cintorín sovietskych vojakov padlých v 2. svetovej vojne na území SR. Nad cintorínom dominuje 15 m vysoký pylón, zakončený kovovou hviezdou vo vavrínovej ratolesti. Cintorín je národná kultúrna pamiatka. Aj vojaci Kráľovskej rumunskej armády sa zúčastňovali na bojoch o oslobodenie Slovenska. Na cintoríne je ich pochovaných 10 382.

Čierne memento, ktoré desí a je výstrahou pre nás všetkých. Desaťtisíce mladých mužov, ktorí sa už nikdy nevrátili do svojej rodnej vlasti.

Identifikovaní s menom na náhrobku, ale aj hrdinovia bez mena.
Česť ich pamiatke!


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS