K R O N I K AFajčenie – NIE!


Naši tretiaci znovu privítali medzi sebou naše peer aktivistky T. Parobekovú, D. Valachovú a S. Luptákovú. (8.C, 8.A) Spoločne zisťovali v pripravených hravých aktivitách a kvíze odpovede na dôležité otázky: Čo prináša fajčenie tabakových cigariet fajčiarovi, o čo fajčiar pri fajčení prichádza, akým rizikám musí čeliť, čo je to zdravý životný štýl? Aktivity žiakov potešili aj zaujali. Tešíme sa zas nabudúce.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS