K R O N I K APoďte s nami do úľa


Deti z 3.C spoznávali život v úli, videli rôzne včelárske pomôcky aj samotný úľ, deti pozorovali včely priamo cez stenu úľa, vyskúšali si aj včelárske klobúky, v družstvách si pomocou slamiek vyskúšali, ako si robia včielky zásoby na zimu, spoznávali aj medonosné rastliny a na záver ochutnali chutný mestský med. V KKĽŠ spoznávali knižnicu, pravidlá fungovania a zapísali sa za čitateľov.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS