K R O N I K AEurópsky Deň Jazykov 2018


Dňa 26.9.2018 sme navštívili s triedami 8.AC a 9.B ŠVK v B. Bystrici, kde boli pre žiakov pripravené rôzne aktivity o cudzích jazykoch a kultúrach. Boli sme rozdelení do dvoch skupín, anglickej a čínskej a po hodine sme sa vymenili, takže žiaci sa dozvedeli množstvo informácií nielen o anglických slovách, slovníkoch, jazykolamoch, ale aj o Číne, ich kultúre, zvykoch, naučili sa pár slov po čínsky nielen vysloviť, ale aj napísať na špeciálne plátno. Šikovní žiaci získali aj pekné náramky za svoje správne odpovede, pohotové reakcie, či vylúštenie hádaniek. Všetkým sa nám páčilo a pani učiteľky ocenili pozitívnu zmenu oproti minulým ročníkom.

Eva Ondrisová, Andrea Morovičová, Jana Panicová uč. ANJ


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS