K R O N I K AMladí záchranári CO


7. 5. 2019 sme sa, už tradične, zúčastnili obvodného kola súťaže Mladí záchranári CO v Krupine. Na trati bolo viacero disciplín ako test z CO, zdravotnej a dopravnej výchovy, streľba zo vzduchovky, stanovište CO, záchrana života, hasenie požiaru, varovné signály, topografia a orientácia v teréne. Ako sa ukázalo, časový limit 45 minút bol naozaj neúprosný. Aj napriek tomu naše družstvo získalo 2. miesto s 567 bodmi odstupom len 4 body na víťaza.

Postúpili sme na krajské kolo, ktoré sa bude konať 21. – 22. 5. 2019 v lyžiarskom stredisku na Králikoch.

Highslide JS       Highslide JS