K R O N I K ABež a vyhraj


Tradičná zvolenská športová jeseň sa začala.
V akcii Bež a vyhraj si svoje sily zmerali žiaci zvolenských základných škôl, ku ktorým sa pridala škola z Dobrej Nivy. Štafetový beh bežali najprv žiaci prvého stupňa, neskôr sa na trať vydali ich starší spolužiaci z druhého stupňa. Malí športovci nechali na improvizovanej trati všetky sily. Niektorí sa v cieli ani nevedeli udržať na nohách. Deti čakajúce v priestore štartu neúnavne povzbudzovali kamarátov ZŠ na Námestí mládeže vo Zvolene má zrejme najzdatnejší druhý stupeň, pretože jej žiaci vyhrali kategóriu starších žiakov. Na druhom mieste skončila ZŠ na Ulici M. Rázusa a tretie miesto vybojovali naši žiaci. Poradie na prvom stupni vyhrali školáci z Hrnčiarskej ulice pred športovcami z našej školy tretí boli žiaci zo školy na Ulici M. Rázusa.

Všetkým našim žiakom,ktorí do súťaže vložili odhodlanie,rozum pri taktike a vôľu víťaziť ďakujeme.

L.B-M.R


Highslide JS Highslide JS Highslide JS