K R O N I K AAurelium Bratislava


Už je tradíciou, že najaktívnejší WAU žiaci z hodín Fyziky sa na konci roka zúčastnia zaujímavej exkurzie.
Takto to bolo aj tento rok.

Ing. Janette Jirkův Lacková


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS