K R O N I K ABeseda so Zuzanou Almáši Koreňovou


Tretiaci zažili vo veľkej herni príjemné chvíle s autorkou a jej knihou, ktorá je výpoveďou o jej vlastnom detstve. Hlavná hrdinka Ela prežíva príjemné aj nepríjemné okamihy; oboje sú v živote potrebné, majú v našom živote význam a z oboch si máme zobrať ponaučenie.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS