K R O N I K A



Adventné čítanie


Dvakrát do roka – v júni a v decembri – prebiehajú v množstve nielen slovenských miest čítania viac či menej známych osobností deťom v školách a knižniciach, v detských domovoch či nemocniciach – Celé Slovensko číta deťom. Naša škola sa do tejto veľkej akcie zapojila už po tretíkrát. Tretiaci a štvrtáci privítali medzi sebou štyroch vzácnych hostí, ktorých spája SLOVO. Taký herec Ondřej Daniš vie určite akúkoľvek rolu zahrať aj bez slov, ale s nimi je to veru ľahšie. Redaktor RTVS Michal Várošík by v rádiu, televízii či pri moderovaní bez slov veľmi neuspel. No a dve dámy – Milotu Torňošovú a Miriam Kasášovú – spája slovo napísané v knihách, keďže pracujú v knižnici. Prvá ako riaditeľka Krajskej knižnice Ľ.Štúra a druhá, okrem vyučovania slovenčiny a dejepisu, v školskej knižnici. Mach a Šebestová, Mimi a Líza, Jožko Mrkvička či kocúr Červenochvost nám ukázali, aké dôležité je priateľstvo a nezištná pomoc, ako nemáme myslieť len na seba, ale poobzerať sa okolo a žiť aj pre druhých. No a punc dokonalosti tomu dodala gitara a spev Ondřeja Daniša. Záver patril spoločnej piesni, v ktorej sme si zaželali šťastné a veselé. Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelé chvíle. Dôležité je nezabudnúť na hlavné posolstvo tejto akcie – čítať denne deťom. A môže to byť aj viac ako 20 minút. Čo tak dať si to ako jedno z novoročných predsavzatí, milí dospeláci?

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS