K R O N I K A3 v 1


Keď sa už vyberú tretiaci z C-čky do mesta, tak určite nie kvôli jednej akcii. Aj 4.10. stihli až tri! Zapojili v nich všetky zmysly, ktoré len mohli. Začínali v KKĽŠ, kde so zaujatím nielen počúvali, ale na vlastné oči a ruky sa presvedčili, že každý sa v lese môže stať detektívom. Nielen odtlačky labiek, ale aj srsť, vajíčka, zuby, trus, pierka, kostra či ohryz stromov a bahnisko, rýpanisko či kalužisko - podľa toho všetkého vie správny lesný detektív povedať, aký lesný živočích stopy zanechal. V LaD múzeu si pozreli výstavu jedlých, nejedlých, ale aj jedovatých húb. Ako to tam nádherne voňalo! No a záver patril okružnej vlastivednej ceste po námestí, pri ktorej sme sa zastavili pri významných budovách a pamiatkach nášho mesta. Naozaj skvelé dopoludnie!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS